PRIVACYVERKLARING

Dit is het Privacystatement van QISS IT. Dit Privacystatement is van toepassing op alle personen die contact hebben met QISS IT. Meer concreet betekent dit dat dit Privacystatement van toepassing is op:

 • Medewerkers;
 • Sollicitanten;
 • Opdrachtgevers;
 • Opdrachtnemers;
 • Prospects;
 • Stakeholder’s;
 • Bezoekers van qiss-it.nl;
 • Andere relaties van QISS IT.

Per 1 mei 2018 hebben wij ons privacybeleid aangepast. We hebben naar aanleiding van de nieuwe wet- en regelgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is een aantal maatregelen genomen. In ons privacystatement geven we meer uitleg over welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

In dit privacystatement leggen we uit welke informatie we verzamelen, wat we met deze informatie doen en welke keuzes je hebt.

Waarvoor gebruiken we jouw gegevens?

Wanneer je onze website bezoekt, je solliciteert op een vacature, je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, ons een contactverzoek stuurt, een overeenkomst met ons aangaat of gebruikmaakt van de diensten van QISS IT, vragen wij je om bepaalde bedrijfs- en/of persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij vervolgens om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Denk aan:

 • Contact met jou opnemen naar aanleiding van jouw sollicitatie;
 • Versturen van de nieuwsbrief wanneer je je hiervoor hebt aangemeld;
 • Toesturen van relevante vacatures;
 • Verwerken van betalingen;
 • Contact opnemen naar aanleiding van een contactverzoek.

We hebben beiden baat bij het verbeteren van de (gebruikersvriendelijkheid) van de website door het maken en analyseren van de bezoekersstatistieken. Hiervoor verzamelen we naast bedrijfs- en/of persoonsgegevens technische informatie door middel van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Informatie die automatisch wordt opgeslagen is URL, IP-adres, browsertype en -taal en datum en tijd. Je kunt je cookies in je browser uitschakelen of verwijderen.

In sommige gevallen hebben we een legitieme reden om gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld om de commerciële relatie te onderhouden met onze klanten. Maar ook kunnen er gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, omdat bepaalde gegevens bijvoorbeeld verplicht bewaard moeten worden voor de Belastingdienst.

In alle andere gevallen gebruiken we jouw gegevens alleen met jouw toestemming. Wij sturen je bijvoorbeeld alleen onze nieuwsbrief als jij hier zelf toestemming voor hebt gegeven. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken.

Welke gegevens verzamelen we?

QISS IT kan als jij als werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van QISS IT, de onderstaande gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen gegevens juist en up-to-date zijn. Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortedatum;
 • CV, informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Gegevens zoals referenties;
 • Andere content waarmee je jezelf voorstelt of profileert, zoals foto of video;
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist met het oog op toepassing van de wet.

Doorgeven van de gegevens aan derden

QISS IT gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om en gebruiken ze in principe alleen voor onszelf, maar het kan soms nodig zijn om gegevens door te geven aan anderen. QISS IT deelt alleen de gegevens met onderstaande derden, die ook gehouden zijn aan dezelfde privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoals deze geldt in de EU sinds 25 mei 2018:

 • Software-ontwikkelaars en softwareleveranciers van QISS IT;
 • Opdrachtgevers van QISS IT;
 • Overheidsinstanties en overige zakelijke instanties, als wij hiertoe worden verplicht, door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

We bewaren jouw gegevens alleen zo lang als nodig is om onze diensten of overeenkomst met jou, zoals uitgelegd in dit beleid, uit te kunnen voeren. Dit is ook het geval voor iedereen waarmee we jouw gegevens delen. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij je niet meer kunnen identificeren.

Welke keuzes heb je in het verstrekken van jouw gegevens?

Sommige gegevens ben je verplicht om bij ons op te geven, omdat we jouw gegevens bijvoorbeeld nodig hebben om een overeenkomst met je aan te gaan of uit te voeren. In alle overige gevallen ben je vrij om gegevensverstrekking te weigeren.

Je hebt op grond van de wet te allen tijde het recht om jouw gegevens in te zien, meer informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens en in bepaalde gevallen jouw gegevens te wijzigen of te verwijderen. Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer wij niet juist omgaan met jouw gegevens.

Aanpassingen in privacybeleid

QISS IT behoudt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen indien wijzigingen in het beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Indien wij over jouw gegevens beschikken, zullen wij je informeren over de eventuele wijzigingen.

Vragen?

Neem gerust contact op

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.