BELEIDSVERKLARING.

De directie van QISS IT geeft met deze beleidsverklaring haar positieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid aan voor de kwaliteit van haar dienstverlening en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

DIVERSITEIT IS ONZE KRACHT

Wat ons onderscheidt van alle andere IT-bureaus? Diversiteit. Meer dan 10 jaar geleden gingen wij als enige in de markt voor ‘Meer vrouwen in de IT’ en dat doen we nog steeds vol overtuiging. Maar om het verschil te blijven maken voor onze talenten én opdrachtgevers, gaan we nu verder dan dat. We zetten een stap vooruit en verbreden onze blik op diversiteit. We gaan voor wie jij bent en wat jou uniek maakt.

Onze talenten verschillen in opleiding, werkervaring en culturele achtergrond. Overeenkomsten vinden we in persoonlijkheid. Zo zijn al onze trainees op hun eigen manier sterk in communicatie, klantgerichtheid en verbinden. Dat is waarmee zij zich onderscheiden in de wereld van IT.

IT STARTS WITH A QISS

Wij helpen jonge talenten aan een vliegende start in de IT. Met doorgroeikansen die passen bij hun persoonlijke ambities en de ontwikkelingen in de markt. Zo kunnen onze talenten zich breed ontwikkelen en bieden we onze opdrachtgevers dat wat zij zoeken.

Als moderne organisatie hecht QISS IT grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en kenmerkt zich door een persoonsgerichte aanpak, waarbij de ontwikkeling van de professionals én opdrachtgevers voorop staat. Snelheid en doeltreffendheid gaan bij ons hand in hand met zorgvuldigheid en een focus op de lange termijn.

ONE QISS IS ALL IT TAKES

Het beleid van QISS IT is erop gericht dat al onze medewerkers veilig en gezond kunnen werken, waarbij negatieve effecten op het milieu zoveel mogelijk worden beperkt.
De directie hecht waarde aan onderstaande uitgangspunten en ziet toe op de naleving:

Wij nemen alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu in acht met als belangrijkste doelstelling persoonlijk letsel, materiële schade en schade op het milieu te voorkomen.
Wij werken voortdurend aan een verbetering van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
Wij wijzen iedereen op zijn verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van zijn taak. De zorg voor veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu begint bij ieder van ons.

CONTINUOUS IMPROVEMENT

Door ons streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit en een klantgerichte houding willen wij de beloftes die wij aan onze trainees en opdrachtgevers doen, waarmaken. Wij geloven dat kwaliteit en duurzaamheid uitstekend samengaan en elkaar zelfs kunnen versterken.

Bij klachten en/of ontevredenheid worden deze serieus in behandeling genomen en zullen er, daar waar mogelijk, maatregelen worden genomen, zowel ter correctie als ter preventie. Door preventie, verbeteringen én vernieuwingen worden de prestaties van onze onderneming voortdurend verbeterd.

Om aan bovenstaande continuïteit te geven, is gekozen voor een kwaliteitsmanagementsysteem conform de norm ISO 9001:2015. Door middel van het vastleggen van relevante zaken in het management systeem wordt er voortdurend gestreefd naar het verbeteren van de prestaties en het verhogen van de klanttevredenheid. Dit betekent dat de directie zich zal houden aan alle van toepassing zijnde wet en regelgeving en een fundament biedt om duurzame kwaliteitsdoelstellingen vast te stellen en te beoordelen.

“Wij geloven dat de sleutel van een succesvolle IT-afdeling een combinatie is van diversiteit, kennis en kwaliteit.”

Qiss IT bv is lid van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). De NBBU is een brancheorganisatie van intermediairs op de arbeidsmarkt. De organisatie heeft als doel de belangen te behartigen van uitzendbureaus in het midden- en kleinbedrijf. NBBU-leden moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Deze certificering is een waarborg dat de bij de NBBU aangesloten bureaus voldoen aan de wet- en regelgeving, voortvloeiend uit het ter beschikking stellen van flexkrachten.

20 juli 2023

Vragen?

Neem gerust contact op

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.